Karolien Lafaut tarieven
nieuws - 29.02.2024

Een lagere energiefactuur in 2024? Ga voor een energiezuinige woning.

Schrik niet wanneer de distributienet- en transmissietarieven op jouw energiefactuur wat meer bedragen dan in het voorgaande jaar. In 2024 stijgen de distributienettarieven in Vlaanderen namelijk met gemiddeld 8 procent. Samen met de verhoging van de transmissietarieven van hoogspanningsbeheerder Elia hebben deze wijzigingen een impact op jouw energiefactuur. Wanneer je deze stijgende tarieven wil counteren en je energiefactuur nog meer wil verlagen, ga je best voor een energiezuinige woning. Bij Karolien Lafaut vertellen we je er graag alles over.

CREG en VREG akkoord met stijging

In november 2023 keurde Federale energieregulator CREG de nieuwe transmissietarieven van hoogspanningsbeheerder Elia goed. Die stijging, met gemiddeld 77 procent, zal logischerwijs ook de stroomfactuur van gezinnen beïnvloeden, meerbepaald met een verhoging van gemiddeld 2 à 3 euro per maand. Cijfers die vanaf 2025 merkbaar verder zullen stijgen.

In december 2023 gaf de Vlaamse energieregulator VREG dan weer groen licht voor de stijging van de distributienettarieven met gemiddeld 8 procent. Voor een doorsnee Vlaams gezin komt dat neer op 27 euro extra elektriciteitskosten en 18 euro extra aardgaskosten, wat een totaal van 45 euro per jaar betekent.

Wat zijn transmissietarieven?

Transmissietarieven zijn de kosten voor de aansluiting en het gebruik van het transmissienet. De stijging van de transmissietarieven komt voort uit de toenemende elektrificatie van onze maatschappij, met onder meer de elektrische wagens. Daardoor is er nood aan een sterker hoogspanningsnet, wat de kosten van uitstel en vertraging in de toekomst moet tegengaan.

Wat zijn distributienettarieven?

Distributienettarieven zijn de tarieven die je betaalt om elektriciteit of aardgas tot bij je thuis te brengen. Samen met de energiekosten en -heffingen vormen deze tarieven de factuur die je van de energieleverancier krijgt. De nettarieven dekken de kosten die Fluvius maakt voor de aanleg en het onderhoud van de distributienetten, en de transmissiekosten die Fluvius aan Elia betaalt. De stijging van de tarieven verklaart de Vlaamse regulator door naast de inflatie te verwijzen naar de uitfasering van de maatregelen om de energiefactuur de voorbije jaren te verlagen. De tarieven verschillen van netbeheerder tot netbeheerder. Onder welke netbeheerder je woning valt, hangt af van de plaats van de aansluiting.

Ga voor een energiezuinige woning

Zoals deze nieuwsfeiten aantonen: de tarieven van de energieregulatoren zullen in ons land niet meteen een daling inzetten. Daarom is het aangewezen die kosten op een andere manier terug te winnen, bijvoorbeeld door middel van energiezuinige oplossingen voor jouw woning. Door te investeren in zonnepanelen kan je je eigen groene energie opwekken en je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verminderen. Daarnaast is een hoogwaardige isolatie van de woning essentieel om warmteverlies te verminderen. Verder kan het installeren van een warmtepomp op een effectieve manier het energieverbruik verminderen en de factuur verder verlagen. Warmtepompen halen warmte uit de lucht, de grond of het grondwater, waardoor je minder afhankelijk bent van traditionele verwarmingssystemen.

Reken op Karolien Lafaut

Bij Karolien Lafaut zetten we bij het ontwikkelen van onze projecten steeds in op een hoge energie-efficiëntie, en laten we bewoners zo genieten van zowel een comfortabele leefomgeving als een lagere energiefactuur. Klik hier en ontdek de energiezuinige en hedendaagse projecten van Karolien Lafaut.

Karolien

Gerust zijn dat jouw vastgoedinvestering opbrengt?

Vraag nu gratis een rendementsstudie aan voor de prestige home
van jouw voorkeur en investeer zonder risico.

Bekijk het aanbod te koop