P1181 LAFAUT Markt Pittem CAM A HR 20190703
nieuws - 10.03.2020

Tegen 2050 met z'n allen op appartement in de stad?

“Het klinkt als een manifeste krantenkop, maar met of zonder de befaamde betonstop kunnen we stellen dat het zo’n vaart niet zal lopen. De resterende bouwgronden raken dan wel stilaan uitgeput, grondgebonden woningen zullen steeds een belangrijke rol blijven vervullen bij de woonwensen van de Vlaming. Automatisch gaan we door de slinkende voorraad aan grond wel denser wonen en zullen alleenstaande huizen zeldzamer en woningen steeds kleiner worden. Dat laatste is overigens niets nieuws: sinds de jaren ’90 zien we de gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouwwoning van 195 m² naar zo’n 162 m² dalen en het aantal appartementen in verhouding stijgen.

De grootte van het huis primeert niet langer. Energiezuinigheid neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen wel aan belang toe, wat nu ook een zorg van de bouwsector is. Veel nieuwbouwprojecten zijn vandaag dan ook al een energieproject op zich, waarbij energiebesparende maatregelen aan energie-opwekking worden gekoppeld. Denk maar aan warmtenetwerken, geothermie en wind- en zonne-energie. Dé uitdaging is om de omgeving rond deze nieuwbouwprojecten dezelfde trend te laten volgen.

Het bestaande, verouderde patrimonium mag een groot deel van de uitstoot van klimaatgassen immers op zijn conto schrijven en ook heel wat appartementsgebouwen voldoen niet aan de energienormen van de toekomst. De renovatie van deze gebouwen is een groot organisatorisch en financieel vraagstuk waar de overheid, banken en bouwsector zich nu mogen over buigen.

Jef lembrechts
"Ja, we gaan kleiner wonen. Nee, we boeten niet in op comfort."

Jef Lembrechts,
voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw
Copyright foto: Foto Kos,www.hln.be

Samengevat: we gaan in bepaalde kernen extra dicht wonen, maar verder blijft de locatie van onze steeds kleiner wordende woningen min of meer dezelfde. Bovendien genieten we door een andere visie op energie en het veranderende klimaat van meer comfort op klimatologisch vlak, zowel binnen als buiten. Zo wordt het hitte-effect dat kan optreden bij densiteit geminimaliseerd met onverharde en open groene zones. Als we in 2050 zullen terugkijken naar de woonbeleving anno 2020, dan zullen we kunnen vaststellen dat het aangenamer vertoeven zal zijn in de gebouwen waarin we wonen en werken dan voorheen.”

"Beter dan de actuele energienormen"

En wat denkt Joachim Fovel, projectleider bij Karolien Lafaut, hierover?

“Als projectontwikkelaar zien wij deze evolutie uiteraard ook. De bouwtechnische uitdagingen om projecten op energetisch vlak future proof te maken nemen we graag aan en met succes: sommige van onze projecten doen het beter dan de actuele norm. Dit past perfect in onze visie om comfort voor de toekomstige bewoners altijd op de eerste plaats te zetten, een stelling die wordt versterkt met de groenaanleg rond onze projecten. Zo maken wij onze projecten alvast klaar voor de toekomst.”

Karolien

Gerust zijn dat jouw vastgoedinvestering opbrengt?

Vraag nu gratis een rendementsstudie aan voor de prestige home
van jouw voorkeur en investeer zonder risico.

Bekijk het aanbod te koop