8630 veurne gevel karolien lafaut
nieuws - 26.01.2021

Wanneer betaal je 6% btw op nieuwbouw in plaats van 21%?

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 kan je bij de sloop en heropbouw van een woning genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 21%. Deze fiscale maatregel werd door de overheid in het leven geroepen om tegenwicht te bieden aan de economische gevolgen van de coronacrisis in de bouwsector. Dat betekent goed nieuws voor de (kandidaat-)kopers van onderstaande projecten:

Update: deze maatregel werd intussen verlengd tot 31 december 2023.

269 A1415
Wingenhof, Wingene

Wat zijn de voorwaarden om te genieten van 6% btw?

Er zijn vijf cumulatieve voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te genieten van het verlaagde tarief van 6% btw. Onze juriste Charlotte Verfaillie legt ze graag in een notendop uit:

#1 Afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning/meergezinswoning

Als koper hoef je jou hier geen rekening mee te houden, maar volledigheidshalve geven we de voorwaarden hieromtrent graag mee:

 • Het te slopen gebouw hoeft geen woning te zijn.
 • Het gebouw moet volledig gesloopt worden.
 • De heropbouw hoeft niet op dezelfde plaats te staan als het gesloopte gebouw, maar wel op hetzelfde perceel.
 • Degene die afbreekt, moet ook degene zijn die opbouwt.

#2 (Hoofdzakelijk) eigen en enige woning bij eerste ingebruikname en dit gedurende vijf jaar

 • Je moet er zonder uitstel gedomicilieerd worden.
 • Is er ook een economische activiteit ondergebracht? Dan moet dat gedeelte kleiner zijn dan het woongedeelte en blijft het verlaagde tarief van 6% van toepassing op de volledige woning;
 • Koop je als koppel? Dan moet de voorwaarde van enige en eigen woning in hoofde van beide partners vervuld zijn.
 • Koop je met een vennootschap? Dan kom je niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief.

#3 De totale bewoonbare oppervlakte mag maximaal 200 vierkante meter zijn

 • Het gaat om de oppervlakte van de privatieve ruimtes. De gemeenschappelijke delen in appartementsgebouwen worden niet meegeteld.
 • Deze voorwaarde moet minimum 5 jaar gerespecteerd worden.

#4 Opsturen van een verklaring vooraleer de belasting opeisbaar wordt door de bouwheer

 • Wij sturen de verklaring op, samen met een kopie van de omgevingsvergunning, de aannemingscontracten en de compromis. Deze verklaring dient ook door de koper ondertekend te worden.
 • Heb je reeds gekocht? Dan moet de verklaring voor 31 maart 2021 verstuurd worden.
 • Werden er reeds facturen uitgestuurd na 1 januari 2021 waarvoor nog geen verklaring werd opgestuurd? Ook daar is de 6% btw van toepassing. De verklaring moet wel aanwezig zijn op het tijdstip van voorlopig oplevering.

#5 Vermelding van de vervulde voorwaarden op de factuur

 • Wij vermelden de toepassing van het verlaagde tarief op de facturen en de overeenkomsten. Ook op de authentieke akte zal het verlaagde btw-tarief vermeld worden.
Ingelgoed-Ingelmunster-Karolien-Lafaut
Ingelgoed, Ingelmunster

Ook geldig op aankopen die vóór 1 januari 2021 tot stand zijn gekomen

Het enige toepassingscriterium in de tijd is de opeisbaarheid van de belastingen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Met andere woorden, ook de projecten die een aanvang namen voor 1 januari 2021 maar waarvoor na die datum nog btw opeisbaar is geworden, komen in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief.

Dat is uiteraard enkel het geval voor zover bovenstaande voorwaarden vervuld zijn. In dit geval moet de vereiste verklaring ook uiterlijk 31/03/2021 worden ingediend.

Beperking voor projecten met omgevingsvergunning vanaf 1/7/2022

Vanaf 1 juli 2022 wordt het voordeel van het verlaagde tarief van 6% btw beperkt. Voor projecten waarvoor de omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2022 wordt uitgereikt, zal het verlaagde tarief van 6% btw slechts toegepast kunnen worden op 25% van het totale bedrag van de in de aanvraag voor de omgevingsvergunning vermelde werken.

Heb je hier nog vragen over of ben je niet zeker of jouw aankoop in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van 6% btw? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag verder.

Karolien

Gerust zijn dat jouw vastgoedinvestering opbrengt?

Vraag nu gratis een rendementsstudie aan voor de prestige home
van jouw voorkeur en investeer zonder risico.

Bekijk het aanbod te koop