Hires Lafaut2 DSC3970
nieuws - 08.07.2020

Wat betekent kopen op plan concreet?

Een woning kopen waarvan de eerste steen nog moet worden gelegd: dat kan best wat vragen oproepen. Wat als de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt? Heb je dan een woning gekocht zonder dat je er ooit zal kunnen
intrekken? Gelukkig niet!

Voordelen van kopen op plan

Kopen op plan kan als een sprong in het onbekende aanvoelen, maar heeft ook enkele belangrijke voordelen:

 • Je verliest geen tijd met het zoeken naar en het opvolgen van aannemers.
 • Je hebt een grote inspraak hebt in de afwerking en indeling van je splinternieuwe woning.
 • Daarnaast kan je op je twee oren slapen dankzij de Wet Breyne:
  • Om zijn verplichtingen te waarborgen dient de verkoper-bouwpromotor een voltooiingswaarborg te stellen voor het geval de werken niet op behoorlijke wijze worden uitgevoerd. Op deze manier wordt aan de koper ofwel de voltooiing van de werken gegarandeerd, ofwel de terugbetaling van de reeds gestorte bedragen.
  • Ook op vlak van prijs zit je gebeiteld: de totale aankoopprijs ligt vast in de verkoopsovereenkomst en wordt opgesplitst tussen de grond- en constructiewaarde. Enkel de constructiewaarde kan minimaal aangepast worden en enkel indien dit ook uitdrukkelijk in de verkoopsovereenkomst vermeld staat. Geen melding = geen prijsherziening!
  • De betaling van je nieuwbouwwoning gebeurt in schijven: je betaalt enkel wat fysiek aanwezig is. Bij de ondertekening van de compromis betaal je een voorschot van maximaal 5 % dat op het tijdstip van de authentieke akte verrekend wordt als je op dat moment naast de grondwaarde ook de tot dan toe uitgevoerde werken moet betalen. Vanaf dat moment is het saldo van de prijs gedeeltelijk opeisbaar en slechts na geattesteerde goedkeuring van de architect, telkens nadat een stuk van de constructie is afgewerkt.
  • De 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect geldt ook voor de verkoper-bouwpromotor. De wet voorziet ook in een dubbele oplevering: een voorlopige en een definitieve oplevering, in de tijd gespreid over minimum 1 jaar. Op die manier kan je de stevigheid van je nieuwbouwwoning tijdens de winter testen en zijn er 2 momenten waarop je eventuele opmerkingen kan laten gelden.
  • De notaris is verplicht om te controleren of alle verplichte vermeldingen opgenomen zijn zoals opgesomd in art. 7 van de Wet Breyne, en om na te gaan of de verkoper de verplichting tot zekerheidsstelling heeft nageleefd. Is dit niet in orde? Dan kan de notaris zelfs weigeren om de akte te verlijden.”

Meer weten over kopen op plan?

Charlotte Verfaillie, juriste bij Karolien Lafaut, geeft je graag het juiste advies bij de aankoop van een nieuwbouwwoning of -appartement op plan. Neem gerust contact op.

Karolien

Gerust zijn dat jouw vastgoedinvestering opbrengt?

Vraag nu gratis een rendementsstudie aan voor de prestige home
van jouw voorkeur en investeer zonder risico.

Bekijk het aanbod te koop