Hires Karolien Lafaut2021 WAL2631
nieuws - 05.09.2022

Wat is het verschil tussen de voorlopige en definitieve oplevering?

Bij de oplevering van een nieuwbouwpand maken we een onderscheid tussen de voorlopige en de definitieve oplevering. Valt je nieuwbouwproject onder de Wet Breyne, dan is een oplevering in twee fases verplicht. Gezien beide opleveringen bepaalde gevolgen met zich meebrengen, leggen we de betekenis van en het verschil tussen beide termen voor je uit.

De werkwijze bij de voorlopige oplevering

In de Wet Breyne staat vastgelegd dat de definitieve oplevering ten vroegste een jaar na de voorlopige oplevering mag plaatsvinden. Met de voorlopige oplevering bedoelen we dat het gebouw afgewerkt is. Daarna gaan de aannemer, architect, bouwpromotor en bouwheer na of de werken volgens de plannen en het lastenboek werden uitgevoerd. Zo ja, dan wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering opgemaakt: daarin wordt alles genoteerd dat nog afgewerkt of gecorrigeerd moet worden.

De gevolgen van de voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering brengt een aantal gevolgen met zich mee. Als koper word je verondersteld alle zichtbare gebreken te laten vermelden op het proces-verbaal van voorlopige oplevering. Zo kan je aannemer hiermee aan de slag. Sla je een zichtbaar gebrek over (en laat je het dus niet noteren), dan kan je je aannemer hiervoor niet meer in gebreke stellen.

Vanaf nu begint de waarborgtermijn te lopen; de periode van doorgaans één jaar tussen de voorlopige en de definitieve oplevering waarbinnen de aannemer de tijd krijgt om de herstellingen uit te voeren. Vanaf nu begint de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer te lopen.

Hires Karolien Lafaut2021 WAL2663

De werkwijze bij de definitieve oplevering

Voor de definitieve oplevering word je opnieuw door de aannemer uitgenodigd, ten vroegste een jaar na de voorlopige oplevering. Dit omdat je nieuwbouw zo alle seizoenen doorlopen heeft en nagegaan kan worden of die aan alle soorten weersomstandigheden weerstaat. Het is de taak van de bouwheer de definitieve oplevering te weigeren indien de werken niet naar behoren werden uitgevoerd. Is alles klaar en naar wens van de bouwheer, dan wordt het proces-verbaal van de definitieve oplevering opgemaakt.

In de praktijk

De definitieve oplevering wordt in de praktijk niet altijd even strikt toegepast. Wanneer de werken zonder enige opmerking aanvaard zijn, de prijs betaald is en het goed in bezit genomen werd, vindt vaak een stilzwijgende oplevering plaats. Het is daarom ook gebruikelijk om in het contract op te nemen dat de tienjarige aansprakelijkheid niet bij de definitieve, maar bij de voorlopige oplevering in werking treedt. Op die manier is de bouwheer beschermd en kan die toch al genieten van zijn nieuwe woning.

Jouw woondroom met een gerust hart waarmaken? Contacteer ons, wij helpen je graag op weg!

Karolien

Gerust zijn dat jouw vastgoedinvestering opbrengt?

Vraag nu gratis een rendementsstudie aan voor de prestige home
van jouw voorkeur en investeer zonder risico.

Bekijk het aanbod te koop