1801 MACZEK 20180216 BEELD05 filter
nieuws - 24.04.2024

Verplicht EPC voor gemeenschappelijke delen: wie is verantwoordelijk?

Sinds dit jaar moet elk appartementsgebouw met minstens twee residentiële eenheden over een 'EPC Gemeenschappelijk Delen' beschikken. De informatie die daarin staat, wordt automatisch gebruikt bij de opmaak van de EPC’s van de appartementen zelf. Omdat deze regel van toepassing kan zijn op onze prestige homes, lichten we de details graag voor je toe!

Wat is het EPC van de Gemeenschappelijke Delen (EPC GD)?

Het EPC van de Gemeenschappelijke Delen is een essentieel document dat de energiezuinigheid van de gedeelde ruimtes en collectieve installaties in een appartementsgebouw beoordeelt. Het gaat niet alleen om de voor de hand liggende gebieden zoals de traphal en lift, maar strekt zich uit tot alle gezamenlijk beheerde elementen, zoals vloeren, muren en daken.

Het EPC GD biedt een inzicht in de energieprestaties van het gebouw en geeft ook richting voor mogelijke verbeteringen. Daarmee wil de overheid erop toe zien dat alle gebouwen in Vlaanderen op termijn duurzamer worden en efficiënter omgaan met energie.

Volgens de Vlaamse overheid moet een EPC van de Gemeenschappelijke Delen worden opgemaakt voor:

  • Appartementsgebouwen bestaande uit minstens 2 residentiële gebouweenheden.
    Opgelet!
    Ook als er geen gemeenschappelijke ruimten zijn moet dit EPC worden opgemaakt. Voor een gebouw met 2 gebouweenheden, waarvan er 1 bereikbaar is met een buitentrap, dient er bijvoorbeeld ook een EPC GD te worden opgemaakt.
  • Zowel appartementsgebouwen met 1 eigenaar als met meerdere eigenaars vallen onder deze verplichting.

Voor de volledigheid geven we mee dat onder 'gebouweenheden' zowel appartementen als kleine niet-residentiële eenheden (winkels, medische praktijken, kantoren...) vallen. Bij de bepaling van het aantal eenheden in het gebouw moet steeds gekeken worden naar de feitelijke toestand. Die kan mogelijk verschillen van de vergunde situatie.

Hires Karolien Lafaut2021 WAL2624

Wie is er verantwoordelijk voor de opmaak van het EPC GD?

In de praktijk ligt de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van het EPC GD bij de gebouwbeheerder of de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME). Zij zijn verplicht om een energiedeskundige type A aan te stellen en toegang te verschaffen tot het gebouw voor inspectie. De deskundige maakt het EPC op volgens de geldende richtlijnen. Meer over de syndicus en de VME lees je in dit blogbericht.

Hoe lang is het EPC GD geldig?

Het EPC van de Gemeenschappelijke Delen is maximaal 10 jaar geldig. De kosten voor het verkrijgen ervan variëren afhankelijk van de complexiteit van het gebouw en de tarieven van de energiedeskundige. Het is raadzaam voor de gebouwbeheerder en de VME om verschillende offertes te vergelijken om zowel de prijs als de kwaliteit te waarborgen.

Vragen over de aankoop van een appartement in een van onze nieuwbouwprojecten? Neem gerust contact op!

Karolien

Gerust zijn dat jouw vastgoedinvestering opbrengt?

Vraag nu gratis een rendementsstudie aan voor de prestige home
van jouw voorkeur en investeer zonder risico.

Bekijk het aanbod te koop